วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน

การจัดส่งสินค้า & ค่าจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาได้รับสินค้า

การติดตามสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการด้วยตนเองง่ายๆ ดังนี้

สั่งซื้อสินค้าผ่าน puridough.com
ลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการสั่งสินค้าด้วยตนเองได้คะ (PC Mode หรือ Mobile Mode)
สั่งซื้อสินค้าผ่าน email: sales@puridough.com
ลูกค้าสามารถส่ง email และทางร้านจะตอบ email กลับใน 24 ชม. ค่ะ โดยลูกค้าแจ้งสินค้าที่ต้องการ ชื่อและที่อยู่มาเลยคะ
สั่งซื้อสินค้าผ่าน https://www.facebook.com/PuriDough
ลูกค้าสามารถ ส่งข้อความ และทางร้านจะตอบกลับใน 24 ชม. ค่ะ โดยลูกค้าแจ้งสินค้าที่ต้องการ ชื่อและที่อยู่มาเลยคะ

เมื่อทาง puridough.com ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า และการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน puridough.com (PC Mode)

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ (กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า) ตะกร้าสินค้า หรือ ADD TO CART
เมื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการครบแล้ว ไปที่ (กดปุ่ม MY CART) MY CART บริเวณมุมบนขวามือ

หรือ กดปุ่ม CHECKOUT CHECKOUT

กรณีกดปุ่ม MY CART

เมื่อเข้าหน้าจอ CART ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้า เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า น้ำหนักสินค้าได้
กรณีท่าน เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า แล้ว (กดปุ่ม UPDATE CART) UPDATE CART เพื่อคำนวณราคาสินค้าใหม้
ท่านสามารถระบุวิธีจัดส่งสินค้าได้จาก SHIPPING (กดเลือกวิธีจัดส่ง) SHIPPING
เมื่อระบุวิธีจัดส่งสินค้าแล่ว (กดปุ่ม PROCEED TO CHECKOUT) PROCEED TO CHECKOUT

ท่านจะเข้าสู่หน้าจอ CHECKOUT (ดูกรณีกดปุ่ม CHECKOUT)

กรณีกดปุ่ม CHECKOUT

ให้ท่านกดที่ Checkout Method ถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก (New customer) ให้ติ๊กที่ Checkout as a Guest New customer

แล้วกดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

ท่านจะอยู่ที่ ข้อมูลที่อยู่ (Billing Address) ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่มี * จำเป็นต้องระบุ ดังนี้

 • FIRST NAME * (ชื่อ)
 • LAST NAME * (นามสกุล)
 • ADDRESS * (ที่อยู่)
 • TOWN / CITY * (เขต/อำเภอ)
 • STATE / COUNTY * (จังหวัด)
 • POSTCODE / ZIP * (รหัสไปรษณีย์)
 • EMAIL ADDRESS *
 • PHONE * (โทรศัพท์)

กดปุ่ม CONTINUE CONTINUE เพื่อทำงานต่อ

ท่านจะอยู่ที่ ข้อมูลที่จัดส่ง (Shipping Address) ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ในกรณีที่จัดส่งคนละที่ข้อมูลที่อยู่ ติ๊กถูกที่ Ship to a different address? different address และใส่ข้อมูลจำเป็นต้องระบุ ดังนี้

 • FIRST NAME * (ชื่อ)
 • LAST NAME * (นามสกุล)
 • ADDRESS * (ที่อยู่)
 • TOWN / CITY * (เขต/อำเภอ)
 • STATE / COUNTY * (จังหวัด)
 • POSTCODE / ZIP * (รหัสไปรษณีย์)

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

ท่านจะอยู่ที่ รายการสินค้า (Your Order) และเมื่อท่านตรวจสอบรายการสินค้าแล้ว ท่านสามารถระบุวิธีจัดส่งสินค้าโดยกดเลือกวิธีจัดส่ง SHIPPING
เมื่อท่านระบุวิธีจัดส่งสินค้าแล่ว ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน BANK

แล้วกดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านกดปุ่ม PLACE ORDER PLACE ORDER

ทาง puridough.com จะตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า และจะแจ้งยืนยันยอดโอนเงิน ให้ทาง email ที่ท่านระบุค่ะ

ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน puridough.com (Mobile Mode)

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ (กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า) ตะกร้าสินค้า หรือ ADD TO CART
เมื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการครบแล้ว ไปที่ (กดปุ่ม MY CART) MY CART บริเวณมุมบนขวามือใต้ Logo
เมื่อเข้าหน้าจอ CART ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้า เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า น้ำหนักสินค้าได้

กรณีท่าน เพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า แล้ว (กดปุ่ม UPDATE CART) UPDATE CART เพื่อคำนวณราคาสินค้าใหม้

ท่านสามารถระบุวิธีจัดส่งสินค้าได้จาก SHIPPING (กดเลือกวิธีจัดส่ง) SHIPPING

เมื่อระบุวิธีจัดส่งสินค้าแล่ว (กดปุ่ม PROCEED TO CHECKOUT) PROCEED TO CHECKOUT

ท่านจะเข้าสู่หน้าจอ CHECKOUT ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก ให้ท่านกดที่ Checkout Method และให้ติ๊กที่ Checkout as a Guest New customer

แล้วกดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

ท่านจะอยู่ที่ ข้อมูลที่อยู่ (Billing Address) ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่มี * จำเป็นต้องระบุ ดังนี้

 • FIRST NAME * (ชื่อ)
 • LAST NAME * (นามสกุล)
 • ADDRESS * (ที่อยู่)
 • TOWN / CITY * (เขต/อำเภอ)
 • STATE / COUNTY * (จังหวัด)
 • POSTCODE / ZIP * (รหัสไปรษณีย์)
 • EMAIL ADDRESS *
 • PHONE * (โทรศัพท์)

แล้วกดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

ท่านจะอยู่ที่ ข้อมูลที่จัดส่ง (Shipping Address) ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ในกรณีที่จัดส่งคนละที่ข้อมูลที่อยู่ ติ๊กถูกที่ Ship to a different address? different address และใส่ข้อมูลจำเป็นต้องระบุ ดังนี้

 • FIRST NAME * (ชื่อ)
 • LAST NAME * (นามสกุล)
 • ADDRESS * (ที่อยู่)
 • TOWN / CITY * (เขต/อำเภอ)
 • STATE / COUNTY * (จังหวัด)
 • POSTCODE / ZIP * (รหัสไปรษณีย์)

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

ท่านจะอยู่ที่ รายการสินค้า (Your Order) และเมื่อท่านตรวจสอบรายการสินค้าแล้ว ท่านสามารถระบุวิธีจัดส่งสินค้าโดยกดเลือกวิธีจัดส่ง SHIPPING
เมื่อท่านระบุวิธีจัดส่งสินค้าแล่ว ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน BANK

แล้วกดปุ่ม CONTINUE Continue เพื่อดำเนินการต่อ

เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านกดปุ่ม PLACE ORDER PLACE ORDER

ทาง puridough.com จะตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า และจะแจ้งยืนยันยอดโอนเงิน ให้ทาง email ที่ท่านระบุค่ะ

วิธีการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าได้รับ E-mail ยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าจาก puridough.com แล้ว ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้า เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ 018-0-33995-4 ชื่อบัญชี: ปิยะรัตน์ พันธ์แอ สาขา: บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย 572-2-37378-4 ชื่อบัญชี: ปิยะรัตน์ พันธ์แอ สาขา: บิ๊กซีบางใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 269-2-31581-3 ชื่อบัญชี: ปิยะรัตน์ พันธ์แอ สาขา: บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางดังนี้

เมนูแจ้งชำระเงิน
email: sales@puridough.com
https://www.facebook.com/PuriDough

โดยลูกค้า (แจ้ง User Name, เลขที่สั่งซื้อ/รายการสินค้าที่สั่งซื้อ, ยอดเงินที่โอน ,วันที่ ,เวลาที่โอนโดยประมาณ ) พร้อมแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน และ E-mail หรือ เบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง puridough.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากที่ได้รับแจ้งการโอนเงินแล้วค่ะ

การจัดส่งสินค้า & ค่าจัดส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าชำระเงิน และแจ้งแจ้งชำระเงินภายใน 14.00 น.โดยระบุ ยอดเงิน ชื่อธนาคาร วัน และเวลาที่โอน ด้วยค่ะ

puridough.com จัดส่งไปรษณีย์วันละหนึ่งรอบ

ตัดรอบแจ้งชำระเงินภายใน 14.00 น. จะจัดส่งของให้ในวันรุ่งขึ้นค่ะ โอนหลังจากนั้นเข้ารอบส่งวันถัดไป วันอาทิตย์งดส่งของค่ะ

จัดส่งสินค้าภายในประเทศ โดยใช้บริการของ บจ.ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์

ระยะเวลาได้รับสินค้า

ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณ อาจคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ หรือช่วงเทศกาล
กรณีสั่งซื้อสินค้าวันเสาร์ (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว) ทาง puridough.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในวันจันทร์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 – 2 วัน
ภาคกลาง 2 – 3 วัน
ภาคเหนือ / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคใต้ 3 – 4 วัน

การติดตามสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า  ได้จากบริการไปรษณีย์

Thailand Post Track & Trace

Top